Most Viewed

1
Infrared multispectral image simulation method
Li Bo, Zhao Huaici, Hua Haiyang
2014, 43(6): 1972-1976.
2
Longitudinal forced convection heat transfer for high power slab laser media
He Jianguo, Li Ming, Mo Zeqiang, Wang Jinduo, Yu Jin, Dai Shoujun, Chen Yanzhong, Ge Wenqi, Liu Yang, Fan Lianwen
2020, 49(9): 20200556. doi: 10.3788/IRLA20200556
3
Has 3D finally come of age? ——An introduction to 3D structured-light sensor
Zuo Chao, Zhang Xiaolei, Hu Yan, Yin Wei, Shen Detong, Zhong Jinxin, Zheng Jing, Chen Qian
2020, 49(3): 0303001. doi: 10.3788/IRLA202049.0303001
4
Effects of gain distribution on self-similar amplification of picosecond pulses
Zhang Yun, Liu Bowen, Song Huanyu, Li Yuan, Chai Lu, Hu Minglie
2021, 50(4): 20190565. doi: 10.3788/IRLA20190565
5
Q-switched fiber laser with Ti: Bi2Te3 of different concentrations
Pan Wei, Chen Hualong, Wan Tiebin, Zhang Hongwei, Jin Liang, Zhang He, Xu Yingtian, Zou Yonggang, Shi Linlin, Ma Xiaohui
2020, 49(8): 20190542. doi: 10.3788/IRLA20190542
6
Numerical study on backward light amplification and damage in high-power fiber laser
Sheng Quan, Si Hanying, Zhang Haiwei, Zhang Junxiang, Ding Yu, Shi Wei, Yao Jianquan
2020, 49(): 1-6.
7
Application of deep learning technology to fringe projection 3D imaging
Feng Shijie, Zuo Chao, Yin Wei, Chen Qian
2020, 49(3): 0303018. doi: 10.3788/IRLA202049.0303018
8
Control method of adaptive optical system based on conjugate combined model of aberration
Yong Jiawei, Guo Youming, Rao Changhui
2020, 49(9): 20190534. doi: 10.3788/IRLA20190534
9
Multiband submarine photoelectric polarization imaging detection simulation study based on water surface characteristics ripple
Wu Hengze, Wang Dacheng, Jin Weiqi, Qiu Su, Xue Fuduo, Yang Jie
2020, 49(6): 20190547. doi: 10.3788/IRLA20190547
10
Infrared radiation imaging calculation of aerial target based on CUDA parallel computing
Liu Lianwei, Dong Shikui, Chen Qianrong, Zou Qianjin, Fan Hongjie, Qu Dongsheng
2020, 49(4): 0404003. doi: 10.3788/IRLA202049.0404003
11
Terahertz vertical transition structure based on coupling cavity
Wang Xudong, Lv Xin, Cheng Gong
2020, 49(6): 20190566. doi: 10.3788/IRLA20190566
12
Multi-input fusion adversarial network for underwater image enhancement
Lin Sen, Liu Shiben, Tang Yandong
2020, 49(5): 20200015. doi: 10.3788/IRLA20200015
13
Double bands missile-borne infrared detection system of extended focus depth based on wavefront coding
Zhou Jun, Chen Shouqian, Zhen Zheng, Ou Wen, Xiong Jian
2020, 49(4): 0404001. doi: 10.3788/IRLA202049.0404001
14
Review of the system model and calibration for fringe projection profilometry
Yin Yongkai, Zhang Zonghua, Liu Xiaoli, Peng Xiang
2020, 49(3): 0303008. doi: 10.3788/IRLA202049.0303008
15
基于无源光纤的2 kW高光束质量拉曼放大器
2020, 49(6): 1-2.
16
Boresight parameters calibration method of VMLS system based on reference planar features constraint
Yu Jiayong, Cheng Lang, Tian Maoyi, Lu Xiushan, Ma Longcheng, Zhou Maolun, Cao Yuefei, Li Guoyu
2020, 49(7): 20190524. doi: 10.3788/IRLA20190524
17
Picosecond multi-pulse burst pump KGW infrared multi-wavelength Raman laser
Yang Ce, Chen Meng, Ma Ning, Xue Yaoyao, Du Xinbiao, Ji Lingfei
2020, 49(11): 20200044. doi: 10.3788/IRLA20200044
18
Three-dimensional imaging technique based on Gray-coded structured illumination
Zhang Qican, Wu Zhoujie
2020, 49(3): 0303004. doi: 10.3788/IRLA202049.0303004
19
Design of zoom fish-eye lens systems
Hou Guozhu, Lu Lijun
2020, 49(7): 20190519. doi: 10.3788/IRLA20190519
20
Research progress on artificially prepared infrared extinction materials and their extinction properties(Invited)
Gu Youlin, Lu Wei, Fang Jiajie, Zheng Chao, Chen Xi, Wang Xinyu, Hu Yihua
2020, 49(7): 20201018. doi: 10.3788/IRLA20201018
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go