column
Modeling and simulation of supersonic missile temperature distribution
Wu Longbao, Xie Xiaofang, Wang Chengcheng, Yu Jiahui
2013, 42(1): 1-6.
Abstract PDF
IR characteristics of aircraft aft fuselage skin
Xu Dingguo, Feng Weilin, Sang Jianhua
2013, 42(1): 7-13.
Abstract PDF
Development trends of infrared stealth technology
Sang Jianhua, Zhang Zongbin
2013, 42(1): 14-19.
Abstract PDF
Thermal interactions and infrared simulation of armored vehicles and ground background
Han Yuge, Cheng Zhiduo, Ren Dengfeng, Xuan Yimin
2013, 42(1): 20-25.
Abstract PDF
Equivalent calculation of operating range of IRST
Zhang Le, Liang Dongming, Yao Mei, Zhang Manju, Zhang Lei
2013, 42(1): 26-30.
Abstract PDF
Design of large size infrared radiant planar source
Qian Jing, Sun Shengli, Yu Shengyun, Sha Shengchun, Sheng Minjian, Yong Chaoliang
2013, 42(1): 31-35.
Abstract PDF
Integration time as variable for radiometric calibration of infrared system
Luo Maojie, Zhou Jinmei, Fu Jingneng, Liao Sheng
2013, 42(1): 36-40.
Abstract PDF
Real-time detection of marine infrared objects based on the fusion of gradient information
Wan Lei, Zeng Wenjing, Zhang Tiedong, Qin Zaibai
2013, 42(1): 41-45.
Abstract PDF
InSb infrared detector chip gold wire bonding process study
Zhu Bingjin, Lin Lei, Song Kaichen, Wang Jing
2013, 42(1): 46-50.
Abstract PDF
Terahertz spectroscopy and imaging
Guo Lantao, Mu Kaijun, Deng Chao, Zhang Zhenwei, Zhang Cunlin
2013, 42(1): 51-56.
Abstract PDF
Numerical model for nonlinear polarization rotation mode-locked fiber laser
Zuo Lin, Yang Aiying, Lai Junsen, Sun Yunan
2013, 42(1): 57-62.
Abstract PDF
Temporal behavior of the screening grey spatial solitons in one-photon centrosymmetric and non-centrosymmetric photorefractive crystals
Ji Xuanmang, Jiang Qichang, Su Yanli, Liu Jinsong
2013, 42(1): 63-68.
Abstract PDF
Modulating lateral modes of semiconductor laser by photonic crystal structures
Zhang Jianxin, Liu lei, Chen Wei, Qu Hongwei, Zheng Wanhua
2013, 42(1): 69-72.
Abstract PDF
Output of coherent combining of fiber laser in Michelson cavity
Wang Qian, Song Xingliang, Liu Guangyi, Fan Yuanyuan, Cui Huirong, Bao Yang, Zhou Yi
2013, 42(1): 73-78.
Abstract PDF
Laser beam wave-front error reduction accuracy analysis
Zhao Jianke, Li Xia, Xu Liang, Duan Yaxuan
2013, 42(1): 79-83.
Abstract PDF
Single-beam pulse circumferential detection technology of laser proximity fuze
Gan Lin, Zhang He, Zhang Xiangjin, Feng Ying
2013, 42(1): 84-89.
Abstract PDF
Terahertz spectroscopy of β-lactam antibiotics
Dai Hao, Xu Kaijun, Jin Biaobing, Wu Keqi, Liu Bing
2013, 42(1): 90-95.
Abstract PDF
Design and application of fast steering mirror based on GMM
Yao Baidong, Shi Jingjing, Hou Zaihong, Tan Fengfu, Wu Yi
2013, 42(1): 96-101.
Abstract PDF
Development of an optical-fiber displacement interferometer and its application in Hopkinson pressure bar experimen
Yang Jun, Wang Keyi, Xu Haibin, Zhang Dezhi, Zhong Fangping, Ma Yanjun, Li Yan, Liu Junling
2013, 42(1): 102-107.
Abstract PDF
Simulation of radiation characteristics of 34 μm aperture GaAs dipole photoconductive antenna
Zhang Liwei, Shang Liping, Tang Jinlong, Xia Zuxue, Deng Hu
2013, 42(1): 108-112.
Abstract PDF
Damage phenomenon and probability of CCD detectors under single-laser-pulse irradiation
Zhu Zhiwu, Zhang Zhen, Cheng Xiang'ai, Huang Liangjin, Liu Zejin
2013, 42(1): 113-118.
Abstract PDF
Application and compensation for startup phase of FOG based on RBF neural network
Shen Jun, Miao Lingjuan, Wu Junwei, Guo Ziwei
2013, 42(1): 119-124.
Abstract PDF
Fiber coupling efficiency and Strehl ratio for space optical communication based on adaptive optics correction
Han Liqiang, Wang Zhibin
2013, 42(1): 125-129.
Abstract PDF
Potential application of diffractive optical elements in satellite laser communication terminals
Yu Jianjie, Han Qiqi, Ma Jing, Tan Liying
2013, 42(1): 130-137.
Abstract PDF
Stray light analysis of catadioptric infrared optical system with large field
Wang Wenfang, Yang Xiaoxu, Jiang Kai, Mei Chao, Li Gang, Zhang Hengjin
2013, 42(1): 138-142.
Abstract PDF
90° off-axis angle infrared optical system of roll-pitch seeker
Zhang Xin, Jia Hongguang
2013, 42(1): 143-147.
Abstract PDF
Optical design for refractive/diffractive long wavelength infrared continuous zoom system
Wang Baohua, Liu Ying, Sun Qiang, Wang Yuanyuan, Zhang Jianzhong, Jiang Yang
2013, 42(1): 148-153.
Abstract PDF
Dome protecting technologies for overseas high-velocity guided missiles
Zhang Ke, Chen Zhiguang, Zhao Yuyin
2013, 42(1): 154-158.
Abstract PDF
Design of incoherent light source LED for generating non-diffracting beams
Fang Xiang, Jiang Xinguang, Wu Fengtie, Cheng Zhiming, Fan Dandan
2013, 42(1): 159-162.
Abstract PDF
Free-form lens design method based on the modulation of the aspheric inner surface for uniform illumination
Sun Xiuhui, Du Jinglei, Yin Shaoyun, Deng Qiling, Du Chunlei
2013, 42(1): 163-166.
Abstract PDF
Effect of rainfall on laser transmission attenuation based on non-spherical raindrops
Liu Xichuan, Gao Taichang, Liu Lei
2013, 42(1): 167-173.
Abstract PDF
Validation of the precision of atmospheric molecular absorption and thermal radiance calculated by combined atmospheric radiative transfer(CART) code
Dai Congming, Wei Heli, Chen Xiuhong
2013, 42(1): 174-180.
Abstract PDF
Research of uniformity of diamond-like carbon on extensive head covering
Fu Xiuhua, Yang Yongliang, Liu Guojun, Li Lin, Pan Yonggang, Ewan Waddell
2013, 42(1): 181-184.
Abstract PDF
Multilayer protective coatings for IR optical windows
Liu Shijun, Li Qiantao, Xiong Changxin, Yang Changcheng
2013, 42(1): 185-189.
Abstract PDF
Effects of damaged appearance of coatings on its conditioning during laser conditioning
Dai Fu, Yang Liming
2013, 42(1): 190-194.
Abstract PDF
Impact of the rotatory property of TeO2 crystal on its spectral characteristics
Tan Jianyao, Ren Yu, Tan Yong, Zheng Feng, Hu Xinyue, Shi Jing, Cai Hongxing
2013, 42(1): 195-199.
Abstract PDF
Effect of lattice constants on transmission spectra of photonic crystal quantum well
Su An
2013, 42(1): 200-205.
Abstract PDF
Research of materials matching in optical remote sensor based on weight coefficient analysis method
Liu Qiang, Zhang Feng, He Xin, Li Chang
2013, 42(1): 206-211.
Abstract PDF
Highly dynamic star tracking algorithm
Jin Yan, Jiang Jie, Zhang Guangjun
2013, 42(1): 212-217.
Abstract PDF
Review of compound axis servomechanism tracking control technology
Ma Jiaguang, Tang Tao
2013, 42(1): 218-227.
Abstract PDF
Detecting method of right-angled prism tilting
Zhao Junli, Wu Yiming, Gao Limin
2013, 42(1): 228-232.
Abstract PDF
PDH frequency stabilization signal detection technology
Hu Shuling, Geng Weibiao, Yuan Dandan, Liu Honghai, Ma Jing
2013, 42(1): 233-238.
Abstract PDF
Measurement and study of 1, 3-butadiene based on open path FTIR spectroscopy
Tong Jingjing, Gao Minguang, Xu Liang, Wei Xiuli, Liu Wenqing
2013, 42(1): 239-243.
Abstract PDF
Processing of backscattering signal of warship wake flow based on independent component analysis
Wan Jun, Zhang Xiaohui, Rao Jionghui, Liang Ruitao
2013, 42(1): 244-250.
Abstract PDF
Versatile restoration and experimental verification for multi-wave band image of object detection
Hong Hanyu, Li Liangcheng, Zhang Xiuhua, Yan Luxin, Zhang Tianxu
2013, 42(1): 251-255.
Abstract PDF
Compressed sensing identification approach for avian with inverse synthetic aperture lidar
Zhu Feng, Zhang Qun, Feng Youqian, Luo Ying, Li Kaiming, Liang Bishuai
2013, 42(1): 256-261.
Abstract PDF
Study on image registration of simultaneous imaging polarization system
Yang Changjiu, Li Shuang, Qiu Zhenwei, Hong Jin, Qiao Yanli
2013, 42(1): 262-267.
Abstract PDF
Parameter estimation of noise distribution model of EMCCD based on the expectation-maximization method
Zou Pan, Liu Hui, Zhang Wenwen, Chen Qian, Gu Guohua, Zhang Liandong
2013, 42(1): 268-272.
Abstract PDF
Terra MODIS band 5th stripe noise detection and correction using MAP-based algorithm
Wang Rongbin, Zeng Chao, Jiang Wan, Li Pingxiang
2013, 42(1): 273-277.
Abstract PDF
Line segment detection in low-SNR infrared image
Ai Rui, Shi Zelin, Zhang Chengshuo
2013, 42(1): 278-284.
Abstract PDF